Tara, Hangout Tayo?

“Ako, sila’y na dito na, ikaw na lang ang kulang.”

2 thoughts on “Tara, Hangout Tayo?

Leave a Reply

%d bloggers like this: