AYUDA – Para Sa Mga Nagmahal At Gumagrapiks

Maagang pamasko hatid ng pretend santa na may bigote at ayuda curation ni Rica Revuelta.

Wag maging makasarili at wag niyo na sana ibenta pa to please? Ernoll and check out niyo na mga need niyo now and need niyo in the foreseeable future. Wag niyo kalimutang ikalat sa iba pang lupalop ng kafacebookan para madami makinabang. ☺️

Enjoy!

GIMP for Beginners: Fast Photo Editing Tricks & Tips

https://www.udemy.com/course/fast-photo-editing-tricks-tips-for-gimp/

Graphic Design Workshop For Beginners. Free Design Elements.

https://www.udemy.com/course/a-theoretical-practical-approach-to-learn-graphic-design/

Intro to Game Design (Game Jam)

https://www.udemy.com/course/game-design-game-jam/

Learn Adobe XD essentials for UI/UX Design (2020)

https://www.udemy.com/course/learn-adobe-xd-essentials-for-uiux-design/

Learn Sketch Essentials for UI/UX Design in Under 2 Hours

https://www.udemy.com/course/sketch-essentials-for-uiux/

InDesign CC Essentials for Beginners – Basics & Tricks

https://www.udemy.com/course/indesign-essentials-for-beginners-basics-tricks/

Photoshop And Illustrator Picture Creation

https://www.udemy.com/course/adobe-photoshop-and-illustrator-picture-creation/

Learn Adobe Illustrator Through Flat Art Design

https://www.udemy.com/course/learn-adobe-illustrator-through-flat-art-design/

WordPress and Elementor Tutorials Masterclass

https://www.udemy.com/course/wordpress-and-elementor-pro-tutorials-masterclass/

How to make a professional Tshirt design masterclass

https://www.udemy.com/course/how-to-make-a-professional-tshirt-design-masterclass/

Step by Step Working of Canva 2020 – Graphic Designing Tool

https://www.udemy.com/course/step-by-step-working-of-canva-graphic-designing-tool/

Amazing Photo Effects in Photoshop

https://www.udemy.com/course/amazing-photo-effects-in-photoshop/

Web Development For Freelancers

https://www.udemy.com/course/web-development-for-freelancers/

The 1-hour Canva Quick Start Challenge

https://www.udemy.com/course/canva-quick-start-challenge/

Illustrating with Adobe Illustrator CS3

https://www.udemy.com/course/c7_8_illustrations/

Create Engaging Graphics w/ Canva

https://www.udemy.com/course/create-engaging-graphics-w-canva/

Effects and Filters w/ Canva

https://www.udemy.com/course/effects-and-filters/

Create e-Sports Graphics w/ Canva

https://www.udemy.com/course/e-sports-graphics/

Making Backgrounds w/ Canva & removebg

https://www.udemy.com/course/removing-backgrounds/

Design Whitepapers and Pitch Decks w/ Canva

https://www.udemy.com/course/design-whitepapers-and-pitch-decks/

Getting Started with Canva: Design like a Pro!

https://www.udemy.com/course/canva-design/

How To Design Social Media Posts with Canva! (Beginner)

https://www.udemy.com/course/how-to-design-social-media-posts-with-canva/?

couponCode=COURSE

Draw digital art portraits – How to draw an eye

https://www.udemy.com/course/draw-digital-art-portraits-how-to-draw-an-eye/

Secrets of Photo Realistic Drawings with Paintology

https://www.udemy.com/course/secrets-of-photo-realistic-drawings-with-paintology/

2D Game Art for Non-Artists

https://www.udemy.com/course/2d-game-art-for-non-artists/

Logo Design Fundamentals

https://www.udemy.com/course/logo-design-fundamentals/

Convert Image to Vector in Adobe illustrator

https://www.udemy.com/course/convert-image-to-vector-in-adobe-illustrator/

Professional Advertising & Graphic Design [Mascot/Logo]

https://www.udemy.com/course/professional-mascot-logo-design-in-photoshop/

Understanding Images

https://www.udemy.com/course/understanding-images/

Learn Paintstorm for digital painting

https://www.udemy.com/course/learn-paintstorm/

Getting Started with Adobe Illustrator for beginner

https://www.udemy.com/course/getting-started-with-adobe-illustrator-for-beginner/

Draw a digital portrait using the Paintology drawing app

https://www.udemy.com/course/draw-a-digital-portrait-using-the-paintology-drawing-app/

Learn Google SketchUp Pro from absolute beginner level part1

https://www.udemy.com/course/learn-google-sketchup-pro-from-absolute-beginner-level-part1/

Don’t forget subscribe para di kayo nahuhuli parati sa updates and make sure naka-follow na kayo sa anything Molongski ☺️

Special mention sa mga Molongski page supporters. Your support goes a long way in helping the Molongskiverse going. Labyu!

*Photo CTTO*

4 thoughts on “AYUDA – Para Sa Mga Nagmahal At Gumagrapiks

Leave a Reply

%d bloggers like this: